KLOPSY ROKU

Właśnie dziś dotarła do mnie wiadomość, że portal www.gdanskastrefaprestizu.pl omówiła danie, w którego karierze mam swój udział.

Kiedy na świecie robi się ciepło, a drzewa w Parku Oliwskim się zielenią, zgłosiła się do mnie znajoma prowadząca niewielkie bistro na Starym Mieście w Gdańsku. Kafëbë to projekt wiążący uniwersalną kuchnię z kuchnią regionu, kuchnią Kaszub. Poprosiła o pomoc w dobraniu potrawy na prestiżowy konkurs kulinarny.

Co ciekawe, moja znajomość z właścicielką poprzedzona była krytyką tego, co o jej daniach pisano w sieci. Po rozmowie okazało się, że znajdujemy wspólny język i mamy szansę zrealizować ciekawe projekty. Jednym z nich był właśnie udział w konkursie o pierwszeństwo w zakresie dań regionalnych.

Zaproponowałem klopsy królewieckie, które na Kaszubach i obszarach dawnych Prus chętnie się jadało i jada.

Wejdźcie na stronę https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gdanskstrefa.com%2Fklopsy-krolewieckie%2F%3Ffbclid%3DIwAR37ya2-_JPjjdpza3d_zjYejHweP348mAiaRVUfjxtkxt_ZtLnJtujvY-c&h=AT0DSki1ikkciTvWle6wgkwHSQhWiFp7xFcYAPITVn4CCf0Px7rahbKuP__OGfQavGfyhaYZ6kf6VSqdlzCO3rQ-CBFZcfaMW9tOEGINl-xbUrC4-D2wQTp3WwbIQR373EMntRmKddCafyeW9-y2ng i poznajcie całą historię.